Οδός 1ης Απριλίου 382, 5280 Παραλίμνι, Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα 30239, 5342 Αγία Νάπα, Κύπρος

+357 23 721033
+357 23 721032
arizona@cytanet.com.cy